S::can

חברת S::can הוקמה בשנת 1999 וממוקמת בווינה, אוסטריה. ומייצרת מערכות מדידה אופטיות ספקטרומטריות מדויקות עד 8 מדידות שונות לכל אלקטרודה בודדת, חברה זו היא בעלת הניסיון הרב ביותר בשוק העולמי בתחום זה ובעלת ניסיון מוכח בתעשייה, 19 שנות ייצור עם אלפי אפליקציות שונות , פיתוח פורמולות מדידה מדוייקות ואמינות לכל תהליך קיים, אלקטרודה שמסוגלת למדוד ממי UPW ועד שפכים תעשייתיים ממקורות הזנה שונים ומגוונים, S :: CAN אלקטרודות הספקטרומטר שלה הם בעלי יכולת מלאה במארזים של חיישנים קומפקטים.

 

חיישנים

SC1

חיישן SC1

Capture

BOD, COD, BTX, TOC, DOC, UV254, NO3-N, NO2-N, NH4-N, K+, Free / Total Chlorine, FTSS, Turbidity, Colour, Ph, ORP, EC, Temperature, O2, O3, H2S, AOC, Fingerprint, Contaminant Alarm, Chlorine Dioxide, Hydrogen Peroxide, Peracetic Acid

תחנות מדידה

Sc

תחנת מדידה מי שתיה

S

תחנת מדידה מי שפכים

דילוג לתוכן