אלקטרודות PH/ORP דיפרנציאליות

אלקטרודות PH

אלקטרודות PH/ORP דיפרנציאליות

מאפיינים כללים

S401DIFF ו-S406DIFF הן אלקטרודות דיפרנציאליות המיועדות למדידת pH ו-ORP בתנאים קשים, בהם לאלקטרודות עם מערכת ייחוס מסורתית יש חיים קצרים מדי. הם מורכבים מגוף PVC אשר מכיל את אלקטרודת הזכוכית למדידת pH או ORP, אלקטרודת הייחוס עם גשר מלח ורזרבה KCL המבטיחה יציבות גבוהה של אות הייחוס בזמן ובשינויים בתנאי הפעלה. אלקטרודות המדידה והייחוס מחוברות להארקה לצורך דיוק מדידה מצוין גם בתנאים קיצוניים. אלקטרודת הייחוס ניתנת להחלפה.

שימושים

  • כניסה, יציאה וטיפול ביולוגי בשפכים.
  • שימוש תעשייתי בתנאים קשים.
אלקטרודות PH
דילוג לתוכן