ameritrol logo

Ameritrol

Ameritrol היא עוד אחת חברה האמריקאית המיוצגות על ידינו מייצרת מפסקי זרימה, מפלס וטמפרטורה לתעשייה תהליך. כל המוצרים של החברה בנוים על עקרון טרמואלקטרוני ללא החלקים הנעים המספק פעולה אמינה כמעט בכל סוגי הנוזלים כולל slary, גזים. המטה, מרכז פיתוח וייצור כולם ממוקמים בקליפורניה, וזה מאפשר תהליך הייצור איכותי ביותר בכל השלבים.

מפסקי זרימה

IM series

מפסק זרימה A5

IX remote

A4

IX series

A3

IM series

מפסק זרימה A6

מפסקי טמפרטורה

TX Sanitary Direct Immersion

A2

Optional TX Flanged ThermowellA1

TX Thermowell Type SensorA

מפסקי מפלס לזיהוי עדין

A9
SL SanitaryA1 SL SeriesA

 

דילוג לתוכן