oval

OVAL

OVAL הוקמה ב 1949 בפרברי טוקיו ביפן במטרה לפתח ולייצר כלים למדידות ספיקה בשוק דלק והנפט. המוצרים הראשונים היו מדי ספיקה מכניים ( PD meters) שעד היום נחשבים בין הטובים בתעשיה. במשך שנים רבות חברה השקיע בפיתוח עשרות מוצרי המיעדים למדודת ספיקה העובדים בשיטות שונות ובינהם מכשירי מדידה קוריוליס שהיו בין הראשונים בעולם.

מדי ספיקה מכני PD METER

מד ספיקה מכני O4O4 לקטרים גדוליםO5 למיםO7

מדי ספיקה קוריוליס

(TypeU (High performance modelO (TypeB (Low-price, general-purpose modelO1 (TypeS (Single, straight-tube modelO2

 

דילוג לתוכן