scan

S::can

חברת S::can הוקמה בשנת 1999 וממוקמת בווינה, אוסטריה. ומייצרת מערכות מדידה אופטיות ספקטרומטריות מדויקות עד 8 מדידות שונות לכל אלקטרודה בודדת, חברה זו היא בעלת הניסיון הרב ביותר בשוק העולמי בתחום זה ובעלת ניסיון מוכח בתעשייה, 19 שנות ייצור עם אלפי אפליקציות שונות , פיתוח פורמולות מדידה מדוייקות ואמינות לכל תהליך קיים, אלקטרודה שמסוגלת למדוד ממי UPW ועד שפכים תעשייתיים ממקורות הזנה שונים ומגוונים, S :: CAN אלקטרודות הספקטרומטר שלה הם בעלי יכולת מלאה במארזים של חיישנים קומפקטים.

חיישנים

חיישן SC1SC1 BOD, COD, BTX, TOC, DOC, UV254, NO3-N, NO2-N, NH4-N, K+, Free / Total Chlorine, FTSS, Turbidity, Colour, Ph, ORP, EC, Temperature, O2, O3, H2S, AOC, Fingerprint, Contaminant Alarm, Chlorine Dioxide, Hydrogen Peroxide, Peracetic AcidCapture

תחנות מדידה

תחנת מדידה מי שתיהSc

תחנת מדידה מי שפכים

S

 

דילוג לתוכן