שיטת המדידה המגנטית
לכל מכשיר מדידה יש את השיטה על פיה הוא פועל. אחרי הכול, יש סוגים שונים של חומרים ושל מצבים אותם יש למדוד במפעלי תעשייה שונים, ולכן זה כלל לא חריג לראות כיצד יצרנים בכל רחבי העולם מייצרים מכשירי מדידה ובקרה בצורה כזאת שתתאים לכל משימה ותאפשר שימוש מלא בהתאם לכל מטרה.

כך אנו יכולים להכיר גם מדי ספיקה מגנטיים שפועלים על העיקרון של השראות מגנטיות. מד זרימה כזה כולל בתוכו סליל שמייצר את השדה המגנטי בהיקף של החיישן. מדידה כזו מסייעת בלא מעט מקומות, והיא נפוצה כבר לא מעט זמן, כך שזה כלל לא חריג למצוא מדים כאלה במפעלי תעשייה רבים ברחבי הארץ.

התאמה למדידות חשובות
אם אנו רוצים לדעת בצורה יותר מדויקת למה משמשים מדי ספיקה כאלו, הרי שנוכל להתוודע ליכולת שלהם לגבי מדידת זרימת נוזלים. בהתאם לסוג הנוזל ולטמפרטורות כאלה ואחרות, יכולים מכשירים חשובים כמו מדי ספיקה מגנטיים להציג תוצאות מדויקות ובכך לאפשר למשתמשים בהם לקבל מידע ברור.

האלמנטים שמרכיבים את מד הספיקה הזה יוצרים מידע ברור לגבי נתונים שונים הקשורים לתהליך עבודה במפעלי תעשייה ובמקומות רלוונטיים אחרים. על מנת שניתן יהיה לעשות שימוש מלא במכשיר מדידה כזה יש לבדוק הן את איכותו והן את יכולתו להתאים לסביבת העבודה ולתנאים שמצויים בשטח.

רציפות מדידה לאורך זמן רב
נראה כי במיוחד יש לדבר על רציפות המדידה שניתן להפיק ממכשירי מדידה שונים. הכוונה היא לכך שבמיוחד כשמדובר על מקום שבו יש לחות גבוהה או תנאי עבודה מאתגרים, אם נקרא לזה כך, חשוב מאוד לשלב מכשירים שיכולים לדייק בכל תנאי. כך, מדי ספיקה מגנטיים יהיו מדויקים לא רק בתחילת השימוש בהם.

העניין קשור גם לאי רצונו של בעל מפעל ושל מנהל במפעל להוציא שוב כסף בתוך פרק זמן קצר על הצטיידות מחודשת במד מגנטי כזה. בנוסף, אם נזכור גם כי החלפת מד במד אחר יכולה לעכב את העבודה וליצור השלכות שליליות נוספות למשך תקופת זמן מסוימת, הרי שנבין עד כמה חשוב להתקין מד מגנטי איכותי.

דילוג לתוכן