התייחסות למסת הזרם במערכות שונות בהן זורמים זרמים בעוצמות שונות יש למדוד את רמת הספיקה. הסיבות למדידת הספיקה שונות ומגוונות, אך הן חשובות מאוד
שיטת המדידה המגנטית לכל מכשיר מדידה יש את השיטה על פיה הוא פועל. אחרי הכול, יש סוגים שונים של חומרים ושל מצבים אותם יש