מוצקים מרחפים
NBP007 NIR Benefits•    0.0005% (5NTU) … 100% solids •    Zero maintenance•    Proprietary NIR Measurement technique•    Display in NTU, FTU, ppm, mg/l, g/l or %•    Robust