אלקטרודות PH

אלקטרודות PH/ORP מאפיינים כללים האלקטרודות המפורטות להלן הן כולן מהסוג המשולב (מדידה+התייחסות) וללא צורך בתחזוקה. סוגי אלקטרודות S401VG אלקטרודת pH משולבת לשימוש כללי S406VG...

אלקטרודות PH/ORP דיפרנציאליות מאפיינים כללים S401DIFF ו-S406DIFF הן אלקטרודות דיפרנציאליות המיועדות למדידת pH ו-ORP בתנאים קשים, בהם לאלקטרודות עם מערכת ייחוס מסורתית יש חיים...

דילוג לתוכן